НУШИЋ КАО ДИПЛОМАТА

Центар за прикупљање, обраду и публиковање докумената културне, историјске и књижевне баштине FABULA NOSTRA из Београда и „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈА заједнички раде на пројекту обједињавања архивске грађе која се односи на делатност Бранислава Нушића као дипломате, јер је мало познато да је наш велики комедиограф и писац био чиновник Министарства иностраних дела, краљевим указима постављан у периоду од 1891. до 1893. године за писара I класе конзулата у Битољу, те вицеконзула III класе, вицеконзула I класе и отправника послова све у конзулату у Солуну.

Истраживање је настало из потребе и жеље да се документује политичка улога Бранислава Нушића током његовог службовања, а нарочито његово деловање кроз тзв. тиху дипломатију, са предлозима за рад у кризним подручјима који би помогао решавању спорних питања српског и уопште хришћанског живља у деловима тадашњег Османског царствa (Косову, Јужној Србији (Македонији) и Грчкој) без отворених сукоба.

Циљ је да обрађена грађа постане јавно добро као део музејске поставке у Музеју града Београда (који руководи Легатом Бранислава Нушића) и „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ, мултимедијално представљена широј публици, и да, уз стручну студију која прати документарни материјал, буде основа за даља истраживања.