Ауторска права

Садржина и дизајн интернет странице („сајта“) „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ, су власништво „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ.  Наведена права и функционалност интернет странице су задржана.

Упозоравамо да сав садржај на овој интернет страници потпада под ауторско право које припада „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈИ, или јој је уступљен, а у власништву је трећих лица, те у том смислу ауторско право на све садржаје који су објављени на овој интернет страници припада „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈИ. Сва права су задржана.

Посетом овој интернет страници истовремено пристајете на забрану копирања, преношења, умножавања или дистрибуције текста, фотографија, слика, података, дизајна, логотипа и сл. без изричитог писменог одобрења „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ. Другачија употреба садржаја са интернет странице „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ није допуштена.

Садржај и изглед ове интернет странице представљају интелектуалну својину „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ и не могу се копирати, снимати или дистрибуирати у било ком облику (електронском или аналогном) и користити у другим публикацијама било писаним или електронским.

Логотип, као и његови слични и сродни знаци су заштићени од копирања, симулације и било какве друге недозвољене употребе у складу са прописима који регулишу ову материју и не могу се користити без изричитог писаног одобрења „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ, које се једино може тумачити као давање сагласности по овом питању.

Интернет страница „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ може садржати и податке о другим правним лицима и брендовима, али ће их користити само у сврху индентификације. Исти могу бити или су заштићени од стране својих власника, те свака употреба њихових жигова, знакова, назива, логотипа и сл. може представљати повреду права истих.