Српско-цинцарско друштво „Луњина“

„НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈА као један од својих важних циљева има промовисање и заштиту људских, грађанских и мањинских права и подстицање мултикултуралности у свим сегментима друштвеног живота, а посебно у области књижевности, образовања и туризма у оквиру одрживог развоја како града, тако и села.

У складу са тим, Фондација непрекидно ради и на афирмацији цинцарских народних обичаја, цинцарске духовне и материјалне културе, цинцарске уметности и књижевности, а као важан циљ је себи задала и очување цинцарског језика као културног блага Европе. То је дуг према цинцарском народу који је у Србији и Београду био носилац економског развоја и међународне трговине, свеопште модернизације свaкодневног живота, писмености, а самим тим и културе и образовања.

Цинцари, иако малобројни, али разасути по целом свету и без матичне државе, заиста су у правом смислу те речи – крвоток Балкана, и уз чињеницу да никада као народ нису имали територијалних претензија према било коме, могли би допринети миру на Балкану.

КЛИКНИТЕ ОВДЕ и погледајте интервју управитеља „НУШИЋ“  ФОНДАЦИЈЕ за Параскевом Петроском, новинарком Македонске радио телевизије