ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И СТВАРАЛАШТВА „НУШИЋ“

Регистровани подаци о ФОНДАЦИЈИ ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И СТВРАЛАШТВА  „НУШИЋ“   доступни су на интернет страници Агенције за привредне регистре, у одељку који се односи на Регистар задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре као поверени посао Министарства културе, и то путем следећег линка:  

pretraga.apr.gov.rs/NUŠIĆ FONDACIJA

Са означене интернет странице АПР можете прочитати и статут Фондације.

Скулптура Бранислава Нушића, рад академског вајара мр Синише Новеског, фото: Ђорђе Чубрило