Контакт

ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И СТВАРАЛАШТВА „НУШИЋ“
Мајке Јевросиме бр. 21
11000 Београд (Република Србија)

Тел: (+381 11) 33 48 324

Е-mail: info@nusicfondacija.rs

Web: www.nusicfondacija.rs

 

Управитељ: НЕБОЈША НУШИЋ

Тел:  +381 11 33 48 324   и   +381 64 184 399 2

Е-mail: nebojsa@nusicfondacija.rs