„Нушић у причама“ – Миливоје Предић

„Много згода и незгода из Нушићевог живота забележио је Миливој Предић верно и непосредно попут средњовековних летописаца, тако да се ова његова проза и данас чита скоро без даха као веродостојно сведочанство о писцу који је у Великом рату изгубио јединога сина, али није духом поклекнуо. По завршетку рата то је и доказао написавши за позориште своја најбоља остварења, која су сврстана међу врхове српске драмске књижевности“ –  речи проф. др Рашка В. Јовновића, а најбоље описују прву и другу књигу „Нушић у причама“, већ поменутог аутора Миливоја Предића, у издању „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ.

 

Ново двотомно издање књиге „Нушић у причама“ имало је своју прву промоцију током трајања „Нушићијаде“ у Ивањици, 23. августа 2019.године, у Библиотеци „Светислав Вуловић“.

О књизи су говорили Емилија Перуничић, директорка Библиотеке „Светислав Вуловић“ у Ивањици, Проф др. Војислав Јелић, Проф мс Дејан Милић и Небојша Нушић, управитељ „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ.