ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ – Нушићевим Београдом

„Кад пишем, као да видим како се свуда око мене крећу Београђани, па их лако упућујем једног према другом и стварам међу њима заплете какве хоћу“ – Б.Нушић (Момчило Милошевић, „Нушић и Београд“, Годишњак града Београда, књ. V -1958)

„У доба кад сам први пут умео да схватим, запазим или бар сагледам оно што се око мене дешава, наше је друштво било на почетку свога развитка, на почетку стварања и формирања… сагледао сам још турски барјак на бедемима београдског града; видео сам чиновнике у туру и домаћице у нанулама, ћепенке на Теразијама и воловска кола, застрта ћилимовима, на којима се фамилије недељом у рану зору извозиле на излет до Булбудера… Тај сам живот не само запазио већ и живео њиме и, као феникс, са сваком новом генерацијом, са сваким добом, са сваком епохом друштвеног развитка, умирао и опет се рађао да живим новим животом, животом нових људи новога друштва“ (Б. Нушић, „Алфа и омега, Сабрана дела, књ. XX, 231.)

У оквиру обележавања „Дана европске баштине“ наша Фондација упознаје учеснике пешачке маршуте „Нушићевим Београдом“ са локацијама које су биле од значаја за живот, рад и стваралаштво Бранислава Нушића у Београду – Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“, зграда НБС, зграда САНУ, књижара „Геца Кон“, Родино позориште, Позоришни трг, Скадарлија, просторије „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ …

Придружите нам се !