Master Art варијације – Концерт младих талената

Master Art Academy је основана у децембру 2014. године, са циљем да окупи на једном месту што већи број младих музичких талената, пружајући им паралелно неопходна додатна усавршавања изван њихових матичних школа. Такође, Master Art Academy својим активностима свесно скреће пажњу и на сјајне професоре из Србије, који својим пожртвовањем, ентузијазмом, стручним радом и залагањем свакодневно учествују у формирању садашње и будуће музичке сцене, педагогије и културе уопште. 

У организацији Master Art Academy и „НУШИЋ“ ФОНДАЦИЈЕ организован је 9. новембра 2017. године Концерт младих талената:

РЕЉА МИТРОВИЋ, виолончело
Д, Попер: Етида бр. 8
Г. Голтерман: Етида-каприс
Класа: проф. Данијела Милутиновић

ТАРА ЛАБАН, виолина
Н. Паганини: Каприс бр. 16
Класа: проф. Ана Весков

АЊА РАЂЕНОВИЋ, виолончело
Л. Бокерини: Соната Ге-дур (I и II став)
Л. Бокерини: Рондо
Класа: проф. Данијела Милутиновић

КАТАРИНА ЧОЛАКОВИЋ, сопран
И. Калман: „Heia in den bergen“,
из оперете: „Кнегиња чардаша“
Класа: проф. Маја Ђокић

РЕЉА МИТРОВИЋ, виолончело
Д. Попер: Игра патуљака
Ј. Б. Бревал: Концерт Де-дур (I став)
Класа: проф. Данијела Милутиновић

СОФИЈА ГЛАВИЧИЋ, виолина
Н. Паганини: Каприс бр. 24
Класа: проф. Ана Весков

Клавирски сарадници:
Проф. Иван Милуновић
Проф. Игор Крстић